Störst på chefsjobb
  • Jusektidningen
  • Ingenjörsguiden
  • Byggcheferna
  • Karriärjobb
  • Kollega
  • St
Östersunds kommun

Teamchef till Myndighetsenheten

Tjänsten är tillsvidare och heltid. Tillträde efter överenskommelse.

 

Har du en bakgrund inom och ett stort engagemang för myndighetsutövning inom socialtjänsten? Då är det dig vi söker!

 

Myndighetsenhetens ansvarsområde innefattar i huvudsak myndighetsutövning inom lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Enheten arbetar på uppdrag och delegation från Vård- och omsorgsnämnden och delvis från Barn- och utbildningsnämnden. Enhetens uppdrag är att tillförsäkra de medborgare som behöver vårt stöd en socialtjänst av god kvalitet. Rättssäkerhet och ett professionellt bemötande är grundläggande värden för enhetens verksamhet. Myndighetsenheten består av enhetschef, 3 teamchefer samt LSS-handläggare och biståndshandläggare.

 

Vård- och omsorgsförvaltningen är den största av sju förvaltningar i Östersunds kommun. Förvaltningen ansvarar för verksamhet inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Socialtjänstens ansvarsområde innefattar främst äldre personer och personer med funktionsnedsättning samt deras anhöriga. I vår målgrupp ingår barn, unga och vuxna. Vård- och omsorgsnämnden satsar offensivt på ett hälsofrämjande arbete för både medarbetare och medborgare. Ur ett hälsofrämjande perspektiv är målet att de medborgare vi är till för ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Östersunds kommun arbetar aktivt för en gemensam kultur och värdegrund, Framåt med hjärtat. Våra gemensamma kärnvärden för hur vi ska agera och uppfattas är; engagemang, omtanke och utveckling. Det ska vara tydligt hur det är att jobba i vår kommun och hur det märks för de medborgare vi är till för.

 

Som teamchef har du det närmaste ledningsansvaret för ett team med ca 10 handläggare. Det innefattar ansvar för verksamhet, personal och arbetsmiljö. Du ska tillsammans med handläggarna säkerställa en socialtjänst av god kvalitet där lagstiftning och kvalitetskrav är styrande samt arbeta mot de av kommunen uppsatta målen och uppdragen. Teamcheferna ska ersätta varandra vid frånvaro vilket kräver ett nära samarbete i vardagen. Att ha en god samverkan med andra verksamheter och aktörer både inom och utanför förvaltningen är också grundläggande för rollen som teamchef. Du är direkt underställd enhetschef och ingår i enhetens ledningsgrupp. Det innebär att du tillsammans med enhetschefen har en aktiv roll i ledning och utveckling av Myndighetsenhetens ansvarsområde.

 

 

Arbetsuppgifter

Som teamchef har du det närmaste ledningsansvaret för ett team med ca 10 handläggare. Det innefattar ansvar för verksamhet, personal och arbetsmiljö. Du ska tillsammans med handläggarna säkerställa en socialtjänst av god kvalitet där lagstiftning och kvalitetskrav är styrande samt arbeta mot de av kommunen uppsatta målen och uppdragen. Teamcheferna ska ersätta varandra vid frånvaro vilket kräver ett nära samarbete i vardagen. Att ha en god samverkan med andra verksamheter och aktörer både inom och utanför förvaltningen är också grundläggande för rollen som teamchef. Du är direkt underställd enhetschef och ingår i enhetens ledningsgrupp. Det innebär att du tillsammans med enhetschefen har en aktiv roll i ledning och utveckling av Myndighetsenhetens ansvarsområde.

 

 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har socionomexamen eller annan relevant akademisk utbildning som bedöms likvärdig. Du ska ha god kompetens och erfarenhet av myndighetsutövning och arbete inom socialtjänstens verksamhetsområde. Du ska ha god kunskap om de lagar och förordningar som styr verksamheten samt ha erfarenhet som chef och ledare. I din ledarroll är du tydlig, skapar delaktighet och engagemang och har ett stort intresse för kvalitets- och utvecklingsarbete.

 

Som person är du lugn, trygg, prestigelös och har lätt för att uttrycka dig väl i såväl tal som skrift. Genom dina personliga egenskaper och din kommunikativa förmåga inger du förtroende. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med andra. Vill du veta mer om vår kommun och vår verksamhet? Besök gärna www.ostersund.se

 

Bifoga CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Uppvisande av detta blir aktuellt vid eventuell intervju.

 

 

Upplysningar

enhetschef

Kristina Wallner

063-14 34 74

 

facklig representant Akademikerförbundet SSR

Anna Näsström

073-067 92 98

 

facklig representant Vision

Helena Aschenbrenner

063-14 30 00

 

Sista ansökningsdag

2020-12-20

 

 

Ansök nu 

 

 

Annonser

; ;