Störst på chefsjobb
 • Jusektidningen
 • Ingenjörsguiden
 • Byggcheferna
 • Karriärjobb
 • Kollega
 • St
Skanska

Enterprise Architect med inriktning på information -Stockholm

Skanska Sverige IT är en integrerad del av Skanska Sverige AB, men levererar IT även till andra delar av Skanska. Då digitalisering ses som en av de viktigaste möjliggörarna för Skanska Sveriges utveckling är vi en nyckelfunktion för Skanska Sveriges framgång och spelar en proaktiv roll i den dagliga verksamheten, både avseende vad vi borde göra i framtiden och vad vi kan stärka idag.

 

Skanska Sverige syftar till att bygga en hållbar och stabil verksamhet med fokus på hållbar lönsamhet, tydliga arbetssätt, nära ledarskap och engagerade medarbetare. Vi tror att nyckeln kommer vara att vi tillsammans arbetar vidare med en värderingsstyrd och teamorienterad kultur.

 

Du kommer att ingå i gruppen ”Strategi och EA” som koncernarkitekt (Enterprise Architect) med inriktning på information. För att lyckas i denna roll krävs erfarenhet och kompetens inom informationsarkitekturområdet, men även en god förståelse för övriga lager i arkitekturen. Du förutsätts ha förmåga att sätta dig in i en ny komplex verksamhet. Du kommer arbeta aktivt med att förbättra och systematisera vår arkitekturstyrning och informationshantering.

 

Som koncernarktiekt med inriktning Information säkerställer du en helhetssyn tvärs kärnverksamheter och supportfunktioner samt analyserar och visualiserar beroenden inom och mellan de olika arkitekturlagren. Du tar fram målarkitektur för primärt Information och arbetar i tvärfunktionella grupper tillsammans med representanter från affärsenheter, externa leverantörer och kollegor från IT.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Vara specialist inom informationsarkitektur
 • Arbeta med att ta fram riktlinjer, strategier och andra styrande dokument
 • Facilitera workshoppar
 • Dokumentera begrepps-och informationsmodeller
 • Tydliggöra nuläge och målarkitektur samt analysera gap
 • Stötta respektive verksamhet i arkitekturdiskussioner (projekt och linjeverksamhet) med specialistkunskap och arkitekturstöd
 • Säkerställa en helhetssyn tvärs kärnverksamheter och supportfunktioner
 • Analysera och visualisera beroenden inom och mellan de olika arkitekturlagren
 • Stötta i tolkning av och följa upp efterlevnad av arkitekturprinciper

 

Ansök nu

 

Senaste jobben från Skanska

Alla jobb hos Skanska »

Liknande jobb Enterprise Architect med inriktning på information -Stockholm

Annonser

; ;