Störst på chefsjobb
  • Jusektidningen
  • Ingenjörsguiden
  • Byggcheferna
  • Karriärjobb
  • Kollega
  • St

WSP

Senaste jobben hos WSP

Alla jobb från WSP »

Välkommen till WSP

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi.

Bullet 300 kontor
Bullet 30 länder
Bullet 17 000 medarbetare i världen
Bullet 2 500 medarbetare i Sverige

WSP erbjuder allt från utredningar och analyser, mätningar och projektering till planering och ledning av projekt. Små som stora uppdrag, enkla och komplexa, korta och långa – gemensam är vår vilja att hitta optimala hållbara lösningar

WSP arbetar med de flesta delar av svenskt näringsliv, vi är verksamma inom en rad olika branscher och sektorer.

WSP har många olika sidor. Vi är multidisciplinära och specialister. Vi finns i många olika länder. Sannolikt är vi idag den av de multidisciplinära analys- och teknikkonsulterna som har den mest vidsträckta geografiska täckningen. Vi har medarbetare med olika utbildningar och breda erfarenheter. Vi tror att de bästa kundlösningarna kommer ur mångfald. Lösningar där kunskap och erfarenheter från olika människor i skilda geografier kompletterar varandra och knyts samman av en gemensam vision och värderingar. Det är vår samverkan som skapar kundnytta och som är förutsättningen för vår vision om att vara ”outstanding”.

Se även koncernsajten.

Information om våra satsningar på energi och hållbarhet, vår resultatutveckling och vår medarbetarutveckling finns i broschyren Verksamheten 2013 (pdf).

Annonser

; ;