Vi är intresserade av dig som chef!

Trafikverket
Chef i Trafikverket

Trafikverket strävar efter att vara en av Sveriges bästa och modernaste arbetsplatser. Enligt Wiveca Dahl, personaldirektör på Trafikverket, är ledarskapet en viktig framgångsfaktor för att nå dit.
Vi behöver chefer som kan leda i förändring, är kreativa och som har en förmåga att skapa energi och entusiasm i organisationen. Som ledare på Trafikverket måste man vara medveten om de etiska aspekterna och ha en affärsmässig förståelse. Detta eftersom vi har ett ansvar att hushålla med skattebetalarnas pengar. Som chef och ledare hos oss kan du på ett märkbart sätt bidra till att vår verksamhet och våra medarbetare utvecklas väl och levererar goda resultat.

Med motivation och ett personligt engagemang – lusten att vilja leda andra och ta till vara de olikheter vi har för att nå uppsatta mål – når vi ända fram. Vi tror att inspiration och goda förutsättningar är nyckeln till ett bra chefskap.

Ledarskapsfrågor är något som prioriteras. Vi har noggranna rekryteringsprocesser och välutvecklade chefsutbildningar. Vi vill vara föregångare för andra inom detta område.

Om Trafikverket

Som medarbetare i Trafikverket arbetar vi efter visionen att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är en av Sveriges största samhällsutvecklare och har stora utmaningar framför oss. Genom att tänka vidare ska vi gemensamt ta ansvar för att fortsätta utveckla Trafikverket som kreativ samhällsutvecklare och attraktiv arbetsgivare.

Därför är det viktigt att vi levererar goda resultat. För detta behöver vi fler engagerade och professionella medarbetare som kan bidra till att genomföra och utveckla vår verksamhet.
Är du intresserad av att arbeta på en arbetsplats med stora karriärmöjligheter? Då är du välkommen att besöka oss på www.trafikverket.se/jobboframtid och läsa mer om Trafikverket som arbetsgivare.
Vi söker chefer och ledare löpande till Trafikverket. Här nedan kan ni följa våra lediga chefstjänster samt läsa hur vi arbetar med chefsfrågor.

Inga jobb för stunden.