Vi är intresserade av dig som chef!


 

Välkommen att växa i en växande stad!

Som en av Sveriges största arbetsgivare erbjuder vi dig utmanande arbetsuppgifter och goda utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du vara med och forma morgondagens Stockholm.

Stockholm är en av Europas snabbast växande städer och förväntas vara en miljonstad i början av 2020-talet. Stadens expansion ställer höga krav på oss att utvecklas och tänka nytt. Kanske är det därför 9 av 10 chefer och medarbetare i staden tycker att de har ett meningsfullt arbete!

Som chef i Stockholms stad har du ett viktigt uppdrag att ständigt förbättra verksamheten till nytta för stockholmarna. Här kan du växa i din roll men också anta nya utmaningar i stadens olika verksamheter.

Vi erbjuder många ledarutvecklingsinsatser. Som ny chef får du under fyra månader gå ett gediget introduktionsprogram och varje termin arrangeras chefsseminarier på aktuella teman. Du kan också vara med i en utvecklingsgrupp tillsammans med chefskollegor från olika verksamheter. I gruppen delar ni erfarenheter och idéer kring aktuella utmaningar och möjligheter.

Möt några av våra chefer

Niklas Svensson

Biträdande stadsbyggnadsdirektör som lett arbetet med Promenadstaden – planen för ett tätare och mer sammanhållet Stockholm som bjuder in till gång och cykling.

 

Alexandra Göransson
Avdelningschef på socialförvaltningen och en av drivkrafterna bakom kampanjen med syfte att ordna hem åt ensamkommande flyktingbarn. 

Vad gör ditt jobb som chef roligt och utmanande?
Att vara en del av en stor politiskt styrd organisation. Jag som chef behöver vara lyhörd för det politiken vill, och anpassa verksamheterna efter det, inom ramen för gällande lagar förstås. Samtidigt leder jag en långsiktig kvalitetsutveckling inom avdelningen. Att tillsammans med andra utveckla våra verksamheter för att möta medborgarnas behov är både roligt och inspirerande.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns det för dig som chef?
Stockholms stad är en stor arbetsgivare. Det gör att det finns många utvecklingsmöjligheter, bland annat genom möten med kollegor som har olika bakgrund och erfarenheter. Det finns också flera olika möjligheter till karriärutveckling.

Lars-Gustaf Jonsson
Gymnasiechef på utbildningsförvaltningen som i nära samverkan med näringsliv och högskola varit med och startat upp den innovations- och it-inriktade gymnasieskolan Stockholm Science and Innovation School. 

Vad gör ditt jobb som chef roligt och utmanande?
En ständig utmaning är att upprätthålla en kultur som uppmuntrar alla medarbetare att uttrycka sina åsikter och känna att de blir lyssnade till samtidigt som man ibland behöver fatta beslut som av olika skäl kan uppfattas som obekväma. Det gör att man behöver vara så pass tillgänglig att man kan upprätthålla en ständig dialog med sina medarbetare. Men det är också det som gör jobbet roligt man är i ett ständigt pågående samtal.

På vilket sätt bidrar du till ett bättre Stockholm?
Det viktigaste vi gör är att verka för ett mer sammanhållet Stockholm. Genom att ständigt påminna om frågan ”Bidrar det vi gör nu till en skola med hög kvalitet och likvärdiga förutsättningar för alla elever oavsett bakgrund?” så ifrågasätter vi och omprövar det vi gör. Då är jag övertygad om att vi rör oss i en riktning mot ett bättre och mer sammanhållet Stockholm.

 

Välkommen att läsa mer om hur det är att jobba i Stockholms stad.

 

Vi söker chefer och ledare löpande. Våra lediga tjänster hittar du här:

Inga jobb för stunden.