Vi är intresserade av dig som chef!

SEB

Våra chefer är både affärs- och medarbetarorienterade

SEB

När SEB rekryterar till chefsroller är det en egenskap som väger tyngre än andra: förmågan att vara både affärsorienterad och medarbetarorienterad.

– Vi vill ha chefer som verkligen förstår kunderna och deras behov, som kan ta ut en riktning och visa vart vi är på väg. Våra chefer ska också kunna synliggöra och lyfta fram potentialen hos varje enskild individ, säger Anna Collin, Head of Employer Branding på SEB.

SEB försöker, så långt det går, att i första hand rekrytera internt. Företaget har cirka 16 000 medarbetare globalt, varav cirka 8 000 i Sverige, vilket innebär att rekryteringsbasen är stor.

– Vi försöker att fånga upp medarbetare som vill utveckla andra människor, driva förändringar och fokusera på affärer, och som samtidigt är beredda att ta det ansvar som ett chefskap innebär, säger Anna Collin.

Från första chefsrollen och hela vägen upp till de allra högsta chefsbefattningarna får ledarna stöd bland annat i form av coachning, tillgång till mentorer och kontinuerlig utbildning.

– Det är viktigt att våra chefer agerar som förebilder. Att de trivs i sina roller och ständigt känner att de utvecklas är en förutsättning för att vi ska fortsätta vara den framgångsrika bank som vi är och har varit i snart 160 år, säger Anna Collin.

SEB har under en längre tid haft ett begränsat antal externa rekryteringar, men ser nu ett ökat behov av att fylla på med fler duktiga chefer och specialister. Behovet finns inom hela organisationen, men det är särskilt stort inom IT-området.

– Vi har idag cirka 2 000 personer som jobbar med IT inom SEB. Det är ett område som blir allt viktigare i takt med utvecklingen av våra produkter och tjänster, klargör Anna Collin.

En annan satsning är SEB:s strategiska arbete för att öka andelen kvinnliga chefer inom SEB.

– Vi gör en rad aktiviteter både internt och externt för att synliggöra SEB som arbetsgivare mot denna målgrupp. Bland annat har vi nyligen deltagit i Battle of the Numbers, ett unikt projekt där tio större svenska företag gemensamt har arbetat för att öka antalet kvinnliga chefer. Detta är dessutom en viktig samhällsfråga som vi gärna är med och driver.

SEB arbetar även med att erbjuda lösningar som möjliggör en bättre balans mellan familj, jobb och fritid för medarbetarna.

– Våra medarbetare kan bland annat ta del av olika former av friskvårdserbjudanden, andra hälsorelaterade förmåner samt hälsokontroller, berättar Anna Collin.

Varje år gör SEB en global medarbetarundersökning. Utifrån resultaten formuleras målområden och aktiviteter för att kontinuerligt utveckla SEB som arbetsgivare. Deltagandet brukar vara högt, vilket ger bra input till förbättringsområden.

– Vi vet att våra medarbetare och chefer trivs på SEB och därmed har vi många ambassadörer som hjälper till i kommunikationen för att attrahera både nya medarbetare och kunder. Det ser vi som ett gott betyg!

Vi söker chefer och ledare löpande. Våra lediga tjänster hittar du här:

Inga jobb för stunden.