Vi är intresserade av dig som chef!Ledarskapsfilosofi à la Poolia

Förr i tiden tilldelades chefsrollen traditionellt till personer som snarare utmärkt sig inom sin specialistkompetens snarare än för sina ledaregenskaper. Det var ett förväntat karriärsteg efter ett väl utfört arbete. I dag ser vi ett helt annat resonemang kring vad som gör en bra chef.

För Julija Falkman, HR Direktör på Poolia, är det viktigt att förstå vilka utmaningar som ett team och dess chef står inför. Och förstå att de gränserna alltid är flytande.

Vi tittar framförallt på vilka beteenden och drivkrafter som är viktiga för att en person ska klara sin chefsroll. Vi tittar på vilka utmaningar som finns i just den gruppen eller verksamheten. Vad som behövs just nu. Det spelar ingen roll om du har varit världens bästa säljare, det gör dig inte automatiskt till en bra chef.

 

På Poolia går man ofta utanför gängse ramar när ledare utses. För många av cheferna är det deras första chefsjobb. Allting hänger ihop med grundbulten i Poolias ledarfilosofi att våga prova det oprövade. Som en del av en ung bransch i ständig rörelse måste även Poolias verksamhet förändras. Det är tillåtet att testa sig fram.

Det är viktigt med en tillåtande kultur. Som chef måste man få pröva sig fram och lära av sina misstag. Huvudsaken är att vi kan ta till vara på och kanalisera all den entusiasm och det engagemang som finns inom företaget. Enligt mig är en chefs absolut viktigaste roll att hitta de rätta medarbetarna, utveckla dem, ge dem en tro på sig själva, på företaget och på framtiden, säger Julija Falkman.

 

När Poolia rekryterar chefer utgår man från gruppen och vad som är drivkraften just nu. Vad är viktigt och hur ser behovet ut för att teamet ska nå sina mål. När utmaningen är nådd är det inte alltid den nuvarande chefen som är rätt person för gruppens nästa mål. Julija Falkman tror att det kommer att utvecklas ett annat klimat kring chefsrollen.

 

Det kommer att vara okej att kliva av ett chefsjobb när man har åstadkommit sin uppgift. Det ska vara naturligt, både för ledare och medarbetare, att flytta runt i en organisation. På det sättet kan alla komma till sin fulla potential.

 

I augusti inleddes ett nytt ledarskapsprogram på Poolia. Starten på den ett år långa kunskapsprocessen var allt igenom spektakulär. Tillsammans fick 21 chefer bestiga toppen av Kebnekaise. Uppdraget vara att gemensamt förbereda sig och tillsammans nå toppen, ingen kan undgå symboliken.

 

Trots att jag förstår värdet av en sådan här utmaning var jag oförberedd på hur mycket insikt och engagemang vi faktiskt skapade. Vi åkte hem som ett samspelt gäng med en enorm framtidstro, säger Julija Falkman.

Ledarskapsprogrammet har en praktisk inriktning där varje chef ska använda sin egen vardag för att bli bättre och ta sig och sitt team till nästa nivå. Programmet ger handfast kunskap och verktyg för feedback och för att utveckla sina medarbetare och sina team. Helt enkelt hur chefen blir en bättre förändringsledare.

 

Som chef kan en av de svåraste delarna vara att locka till sig rätt personer som passar i teamet. Vad är det man saknar i teamet och hur hittar man dessa personer? Vi har märkt att cv:et är ett ganska trubbigt instrument som egentligen säger väldigt lite om hur personen passar i gruppen. Vi tycker att det är viktigt att ta vara på individers egenskaper, drivkrafter och ambitioner och att det är avgörande för vad en individ kan åstadkomma. 

 

Vad fick dig att tacka ja till Poolias erbjudande om att bli chef?

Jag var nyfiken på Poolia och på branschen. Den här branschen möjliggör för individer, både för företagen, men även för kandidater som annars blir ratade på grund av sitt namn eller för sitt cv. På Poolia finns en grundvärdering och en humanistisk syn på människor som ger alla en chans. Det gillar jag. Sedan tycker jag att det är spännande att jobba i en ung bransch och med yngre människor. Tankebanorna blir inte så statiska.

Är du en bra chef och intresserad att jobba hos oss? Maila oss på cv@poolia.se.

 

Vill du veta mer?


Karriär

Jobbsökartips

Följ oss på LinkedIn

Vi söker chefer och ledare löpande. Våra lediga tjänster hittar du här:

Inga jobb för stunden.