Vi är intresserade av dig som chef!Ledarskap
Vi vill ha ledare som motiveras lika starkt av att få andra människor att växa, som av att utveckla affärerna och verksamheten. En bra ledare hjälper dig nå din fulla potential. En bra ledare måste hela tiden utvecklas själv.

Ledarprofilen tydliggör vilka förväntningar vi har på ledare i Peab. Den har sin grund i våra fyra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga:

Vi som leder Peab

• Vi är modiga förebilder

• Vi är ansvarsfulla entreprenörer

• Vi låter människor växa

• Vi förstår vår omvärld

Vi brukar säga att du är en ledare i Peab om du leder personer, processer och/eller projekt. Du måste alltså inte ha en traditionell chefsposition för att omfattas av vår ledarprofil.

”För mig är det viktigast att ha ett personligt ledarskap. Som ledare måste du ha en positiv grundsyn på både medarbetare och arbetsuppgifter. Jag motiveras av att se att vi tillsammans gjort ett bra jobb och av att få medarbetarna att göra sitt bästa utifrån varje persons förutsättningar. Jag vill sprida en god stämning i gruppen och skapa ett arbetsklimat där alla har möjlighet att bidra och utvecklas. I Peab finns bra möjligheter till utveckling både som person och i befattning.”

Johan Kauppi, arbetschef

 

Vi söker chefer och ledare löpande. Våra lediga tjänster hittar du här:

Inga jobb för stunden.