Vi är intresserade av dig som chef!

Östersunds kommun Östersunds kommun

Östersund erbjuder livskvalitet i världsklass!

I Östersund kan du njuta av närheten till storslagna fjällandskap och vintersport i världsklass. Samtidigt som du har möjlighet att förverkliga dina ambitioner i yrkeslivet. Ett gynnsamt företagsklimat och offensiva satsningar inom universitet och näringsliv gör att du slipper välja mellan karriär och stimulerande fritid.

Det är livskvalitet för oss. Östersund är spännande nu och du är välkommen att växa med oss!

Vi gör medborgarnas vardag bättre, vi gör skillnad!

Vi som arbetar inom Östersunds kommun gör det för att vi tycker att det är kul att jobba med service, träffa människor och göra nytta. Med omkring 5000 medarbetare är Östersunds kommun en stor arbetsgivare. Vi behöver fler medarbetare och chefer som vill ge god service till Östersunds invånare!
Vi kommer att behöva 100 nya chefer den närmsta femårsperioden.

För att kunna möta detta behov arbetar vi inom Östersunds kommun aktivt med ledarutveckling. Ledarutvecklingsprogrammet i Östersunds kommun består av två delar, Ny som chef, där alla nya chefer i ett tidigt skede ska få kunskap och information som underlättar i den nya rollen samt Ledarprogrammet, där syftet är att stärka och vidareutveckla chefs- och ledarrollen med fokus på både det personliga och det strategiska ledarskapet utifrån de förväntningar som ställs i chefspolicyn. Dessutom möts alla våra chefer två gånger per år på en Ledardag – ett forum för inspiration och erfarenhetsutbyte.

Våra medarbetare med ledarambitioner erbjuds också karriärmöjligheter inom ramen för Utvecklingsprogram för tänkbara ledare. Programmet är till för att identifiera tänkbara ledare och förbereda dem inför eventuella rollbyten och karriärsteg.

Hur gick det sedan, Ulrika?

Ulrika DahlstenUnder våren 2014 drar en ny upplaga av kommunens utvecklingsprogram för tänkbara ledare igång. Förra gången skrev vi 2010, och det känns nu spännande att fråga en aspirant från förra kullen om hur hon ser på den tiden i dag.

– Jag känner igen mig. Jag resonerar på samma sätt nu om hur en bra chef ska vara, säger Ulrika Dahlsten, enhetschef inom Sektor LSS på Vård- och omsorgsförvaltningen.

Hon tittar på ett klipp ur personaltidningen, där hon intervjuades för snart fyra år sedan om sina tankar och förväntningar på utvecklingsprogrammet.

– Jag hade ju redan på känn att jag skulle trivas med att jobba som chef, men det var ändå väldigt bra att få en inblick i vad uppdraget innebär och se vilka verktyg som finns, fortsätter Ulrika.

Man måste bestämma sig

Ulrika hade jobbat inom vård- och omsorg i tio år när utvecklingsprogrammet presenterades. Redan tidigare hade hon börjat fundera på att testa chefsrollen, så den här möjligheten kom som på beställning.

– Jag minns att jag blev lite överraskad över hur stort fokus det var på oss själva, alltså deltagarna. Men det är ju det som är den stora poängen, som jag ser det. Man måste själv bestämma sig för om det är det här man vill satsa på eller inte, och oavsett vad man kommer fram till är det bra att komma underfund om det, säger Ulrika.

Ulrika Dahlsten– En annan sak som var bra med programmet var att man fick lära känna andra delar av kommunens verksamhet än man är van vid. Själv kände jag nästan bara till Vård- och omsorgsförvaltningen, men det finns ju så mycket mer. Det ställer olika krav på både medarbetare och chefer, säger Ulrika.

Världens bästa jobb

Ulrika låg redan i startgroparna, och hade sökt chefsjobb tidigare. Redan innan programmet var genomfört fick hon chansen till ett vikariat på den egna förvaltningen.

– Jag hade tur som fick börja tillämpa mina nya kunskaper så tidigt. Ändå hade jag inte riktigt klart för mig hur mycket som faktiskt ingår i uppdraget, men för mig var det en positiv överraskning att få jobba med så många olika saker. Jag tycker att jag har världens bästa jobb, säger Ulrika.

För våra lediga jobb se www.ostersund.se/ledigajobb

Vi söker chefer och ledare löpande. Våra lediga tjänster hittar du här:

Inga jobb för stunden.