Vi är intresserade av dig som chef!


Du är viktig för Norrköpings framtid!
Norrköping är en stad i ständig förvandling. Det sitter liksom i själen och tar sig uttryck på en mängd olika vis. Förr var Norrköping en arbetarstad. Nu är Norrköping en kreativ kunskaps- och kulturstad. Genom att driva en ständig utveckling skapar vi förutsättningar för ett nytt, spännande Norrköping. En kreativ mötesplats för människor och möjligheter.

Vår framtid ser ljus ut. Norrköping växer, och vi har en potential som bara begränsas av oss själva. Vi brukar säga att kraften kommer ur kreativitet och våra 9 000 medarbetare. Ett ganska imponerande arbetslag, eller hur?

Vi finns spridda på över 400 arbetsplatser och arbetar inom mer än 300 yrken i olika verksamheter. Oavsett var i kommunen du jobbar förenar det övergripande uppdraget - att leverera välfärd, service och samhällsnytta till Norrköpingsborna, våra brukare och kunder. Alla vi som jobbar här gör skillnad i människors liv och vardag. Varje dag. Dygnet runt. Och året om. Vi är stolta över våra viktiga jobb!Som en av drygt 300 chefer och ledare i Norrköpings kommun är du en viktig del i att skapa Norrköping och har ansvar för att förverkliga vår vision genom att leda verksamheten och driva arbetet framåt tillsammans med dina medarbetare. Att arbeta som chef och ledare i en organisation som sällan står still är en spännande utmaning som ställer krav på att kommunicera och tydliggöra uppdraget som ska utföras. Du skapar förutsättningar att nå verksamhetsmålen genom att stärka medarbetarnas engagemang, delaktighet och motivation. Vi ser att ledarskap och medarbetarskap är varandras förutsättningar och beroende av varandra för att realisera uppdraget. Som chef har du det sammanhållna ansvaret för verksamhet, arbetsmiljö och ekonomi.

Alla nyanställda chefer deltar tillsammans i en kommungemensam chefsintroduktion som ger kunskap om den kommunala organisationen och dess förutsättningar utifrån chefsuppdraget. Därefter finns möjligheter att fördjupa och bredda din kompetens utifrån chefsrollen och ledarskapet. Norrköpings kommun genomför bland annat ett ledarutvecklingsprogram tillsammans med närliggande kommuner, vilket ger goda möjligheter till nätverkande med chefskollegor både i och utanför den egna verksamheten och organisationen.

 

Vad gillar du med att arbeta som chef?
"Varje arbetsdag lär jag mig något om mig själv, mina medarbetare och om hur kommunen fungerar. Det är en del av mitt arbete för att barn och ungdom i praktiken ska få ta del av politikens vision om: Det goda livet – vision 2030. Ett berikande liv för barn och ungdom där kulturen är förankrad."

På vilket sätt är du med och skapar Norrköping i ditt uppdrag som chef? 
"Kulturskolan arbetar med det viktigaste i Norrköping, barn och ungdomar. Vår verksamhet är lustfylld och vi arbetar för att: Alla barn ska erbjudas möjlighet att utvecklas inom kultur och fritidsområdet. Vår verksamhet stärker barn och ungdomars identitet och självkänsla, så att de får verktyg för att kunna uttrycka sina åsikter och göra sin röst hörd i samhället."

- Hans Eriksson, kulturskolechef


 

Vad gillar du med att arbeta som chef?
"Att mitt arbete är otroligt omväxlande och att jag har ett stort utrymme att få vara med att forma verksamheten. Jag uppskattar och har stor glädje av alla medarbetares erfarenhet, kunskap och kompetens. Tillsammans gör vi en bra verksamhet."

På vilket sätt är du med och skapar Norrköping i ditt uppdrag som chef? 
"Vi levererar nytta till Norrköpingsborna genom bra sevice till alla. Vårt fokus är alltid de vi är till för. Vi gör skillnad för de människor vi kommer i kontakt med genom att ge dem makt att forma sina egna liv, ta ansvar för viktiga livsval, ge dem möjlighet till personlig utveckling och därmed skapa sig en trygg livssituation."

- Christina Colliander, enhetschef på socialkontoret

 

 

 

Vi söker chefer och ledare löpande till vår kommun. Här nedan kan ni följa våra lediga chefstjänster samt läsa om vårt utvecklingsprogram för våra chefer.

Inga jobb för stunden.