Vi är intresserade av dig som chef!


Varje dag formar vi Malmös framtid!

Vår uppgift är att möta medborgarnas behov. Tillsammans med civilsamhället, näringsliv, högskola och föreningar skapar vi välfärd och hållbar utveckling. För att lyckas behöver vi de bästa cheferna.

Ett gott ledarskap utvecklas i samspel mellan chef och medarbetare. Vi uppmuntrar våra chefer att reflektera och utvecklas i sitt ledarskap. Därför erbjuder vi en rad olika möjligheter för utveckling som till exempel ledarskapsprogram, mentorskapsprogram, seminarium och kurser.

Här berättar några chefer hur det är att arbeta i Malmö stad!

Ulrika Wickman - Varför har du valt att jobba i Malmö stad?

Det är en stad med många utmaningar och många möjligheter. Det finns en stark känsla i Malmö, ett hjärta och ett driv som lockar mig. Jag har arbetat i många år och blir ständigt påmind om att detta är den bästa staden att leva och verka i. Storleken på organisationen är också tilltalande, då jag haft möjlighet att utvecklas inom organisationen och fått möjlighet att arbeta på olika nivåer och med många olika uppdrag.

Arash Zinat Bakhsh - Vad tycker du är det bästa med att arbeta i Malmö stad?

Jag har haft bra karriärmöjligheter i Malmö stad och känner att staden har satsat och trott på min kompetens och potential. Jag var vill vara med och driva och utveckla organisationen och framför allt Malmö stad. Det finns ett otroligt tempo, stor kreativitet och flexibilitet som gör att staden utvecklas och anpassas utifrån behoven som finns. Det finns en öppenhet i staden där tankar och idéer lätt kan få plats och utvecklas.

Daniel Bosak - Varför har du valt att jobba i en offentlig verksamhet?

Möjligheten för utveckling gjorde att jag sökte mig till offentlig verksamhet, där man verkligen satsar på sina medarbetare på ett helt annat sätt än i andra verksamheter. Fördelen att jobba i Malmö stad inom vård och omsorg är den gedigna erfarenheten och kunskap som mina kollegor besitter och alla diverse kulturer och individer som bor i denna stad som skapar en fantastisk mångfald.

 


 

Sigridur Hedberg - Varför har du valt att jobba som chef?

Tidigare arbetade jag som specialpedagog inom grundskolan. I det uppdraget fokuserade jag på att skapa trygga relationer, se det starka och positiva hos varje elev och bygga vidare på det. Att tänka utanför boxen, hitta individanpassade lösningar, utmana, uppmuntra och handleda både elever och kollegor. Hjälpa till att skapa rutiner och struktur för att underlätta elevens vardag i skolan.

Själv har jag aldrig haft som mål att bli chef, men min dåvarande chef uppmuntrade mig att söka till Malmö stads ledarskapsprogram. Där fick jag möjlighet att arbeta med mig själv tillsammans med andra kompetenta människor och reflekterade mycket kring ledarskap. Som ett naturligt steg efter programmet ville jag testa mina nya kunskaper som förskolechef.

                                                                                                                                        

I Malmö stad har vi 1 100 chefer, 23 000 medarbetare i 400 olika yrken inom förskola, fritid, skola, äldreomsorg, miljö-, trafik-, bostads- och stadsplanering, kultur, socialtjänst och många andra områden.

Visste du detta om Malmö?

• 61 900 arbetspendlar till och 28 400 från Malmö varje dag
25 000 studerar på Malmö högskola
8 företag startas varje dag i Malmö
31 % av Malmös invånare är födda utomlands
177 nationaliteter
Cirka 150 olika språk
Cirka 315 000 invånare
 

Läs mer om Malmö stad
Läs mer om Malmö som arbetsgivare

 

 

Vi söker chefer och ledare löpande. Våra lediga tjänster hittar du här:

Inga jobb för stunden.