Vi är intresserade av dig som chef!Vill du bidra till samhället? Då passar du hos oss!
På Lantmäteriet får cheferna regelbundet återkoppling på hur deras ledarskap fungerar.

Det är en dialog om förväntningar men också om vilket stöd chefen behöver för att stärkas i sin roll.

Att vara chef är ett yrke där man kan behöva hjälp för att utvecklas och det tycker jag att vi är väldigt bra på, säger HR-direktör Marie Lyxell Stålnacke.
 

Lantmäteriet är en nationell myndighet med kontor på ett 50-tal orter i landet. Med omkring 190 chefsbefattningar finns en medveten satsning på ledarskap. Chefsbedömningen är en av pusselbitarna.

Den årliga bedömningen görs i anslutning till medarbetarsamtalet utifrån kriterier som har sin grund i HR-strategin och i chefspolicyn. Dialogen kan resultera i att chefen vill ha stöd för att ta nästa steg i sin utveckling.
Det kan också vara ett samtal som mynnar ut i att chefen vill prova något helt annat.

Vi har bara fått positiva reaktioner. Här är det mig och min roll som man får prata om och vad det är som förväntas av mig och vad jag behöver, säger Marie Lyxell Stålnacke.

Satsningen på ledarskapet börjar redan i och med rekryteringen där det verkligen säkerställs att det är rätt person som hamnar på rätt position. I chefspolicyn tydliggörs både förväntningar och möjligheter. Introduktionsprogram, mentorprogram och möjligheten att vara med i nätverk finns också.

Det goda ledarskapet handlar om närvarande chefer som är synliga och ger återkoppling till medarbetarna. Det kan tyckas som en utmaning i en stor organisation men även detta har Lantmäteriet jobbat hårt med. Som regel har chefen inte ansvar för fler än 15 medarbetare.

Jag är stolt över att vi chefstätat leden när många andra istället gör tvärtom. Det är viktigt att både som chef och som medarbetare känna att det finns rätt förutsättningar att bedriva ett bra ledarskap, säger Marie Lyxell Stålnacke. 

Ett utvecklat ledarskap är också en förutsättning för de utmaningar som Lantmäteriet står inför. Myndigheten effektiviserar och jobbar för att vara en flexibel organisation som snabbt kan ställa om för att möta omvärldens krav.

Det gör att ett av chefernas viktigaste uppdrag blir att peka ut riktningen och hjälpa medarbetarna att se helheten, hur allt hänger ihop, och att de arbetar för Ett Lantmäteriet.

En annan utmaning är att vissa yrkeskategorier, som till exempel lantmätare, behövs inom flera branscher. Det är många arbetsgivare som slåss om dem. Lantmäteriet står sig i den konkurrensen.

Hit kommer man för att bidra till samhället. Har du den drivkraften så passar du hos oss, säger Marie Lyxell Stålnacke.

Undersökningar bland unga akademiker visar att kunna bidra till samhällsnyttan är något de rankar högt hos framtida arbetsgivare.

Det är en uppåtgående trend och de bådar gott för oss när det gäller rekryteringen av både chefer och medarbetare, säger Marie Lyxell Stålnacke.

Även andra betydelsefulla faktorer som en god balans mellan arbetsliv och fritid, flexibla arbetstider samt spännande och varierande arbetsuppgifter finns hos Lantmäteriet.

Jag ser det som en win-win-situation. Genom att ha tillit för medarbetaren så får vi så mycket tillbaka.

Vi söker chefer och ledare löpande. Våra lediga tjänster hittar du här:

Inga jobb för stunden.