Vi är intresserade av dig som chef!


Förändring är nyckeln till gott ledarskap
Inspecta är Nordens ledande inspektionsföretag, men bara för att man befinner sig på toppen innebär det inte att man är nöjda och tillbakalutade. Och ledarna är en av nycklarna till företagets fortsatta utveckling.

 Takten i branschen har skruvats upp. Det räcker inte längre med chefer som bara förvaltar, du måste vara förändringsbenägen för att hänga med, säger Ditte Erbing, chef för People & Communication på Inspecta i Sverige.

Ditte vet vad hon pratar om. I olika ledarbefattningar har hon varit med och bidragit till företagets resa från ett statligt monopolföretag till att vara en del av en koncern som i dag verkar i åtta länder med 620 medarbetare bara i Sverige. Och med storleken kommer också styrkan.

Vi kan hitta svaren på alla frågor. Vi har otroligt många tekniska specialister i företaget och ledarna är viktiga för att sammanföra rätt personer, säger Ditte.

För att få all kompetens i företaget att dra åt rätt håll har cheferna en viktig roll och företaget satsar stort på att stödja dem i sina roller.

Via Inspecta Management Academy kan våra chefer gå kurser som utvecklar dem som ledare. Kunskapsdelning är också ett av företagets ledord och något vi jobbar mycket med.

Med chefer som ständigt utvecklas och fokuserar på den snabbt skiftande omvärld företaget verkar i kan Inspecta se mot framtiden med tillförsikt.

Drivs av att hjälpa medarbetarna utvecklas
Trots att Mattias Falk endast är 33 år har han hunnit med att vara chef på Inspecta i fem år.
Som en av sina viktigaste uppgifter ser han att hjälpa medarbetarna att utvecklas.

Vi är ett tjänsteföretag. Har vi inte vår personal har vi ingenting, säger Mattias som har ansvar för ett fyrtiotal anställda.

För Mattias är medarbetarna företagets styrka och nyckeln till att leverera bästa möjliga kvalitet. Att ge personalen möjlighet att utveckla sig, utvecklar även företaget i stort menar Mattias.

Jag vill bygga vidare på kompetensutveckling av våra medarbetare. Och utmana med relevanta mål. Vi ska aldrig slå oss till ro och säga att vi är störst och så kommer det alltid förbli. Vi måste jobba på det kontinuerligt.

Ett av Inspectas ledord är kundförståelse och Mattias jobbar mycket med att bygga relationer med kunder och även här ser han att de anställda har en viktig roll att spela.

Vi har tusentals kunder och för att nå alla måste våra besiktningsingenjörer hålla i många kontakter. Några har vi kontakt med bara vart fjärde år. Men varje kund är viktig för oss.

Det här är Inspecta

Inspecta erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning. I Norden är Inspecta marknadsledande. Inspecta har kontor i åtta länder: Finland, Sverige, Norge, Danmark, Lettland, Estland, Litauen och Polen. Med drygt 80 kontor har vi en stark lokal närvaro. I Sverige är vi ca 620 medarbetare och har en omsättning på ca 790 MSEK. Läs mer på www.inspecta.com/sv.

 

Vi söker chefer och ledare löpande. Våra lediga tjänster hittar du här:

Inga jobb för stunden.