Vi är intresserade av dig som chef!

Helsingborg Stad
Staden för dig som vill något

Helsingborg är en starkt växande stad i den dynamiska Öresundsregionen. Helsingborgs stad har cirka 9 000 medarbetare inom 11 förvaltningar och 8 bolag och vi har en fast och målinriktad vision fram till 2035: en skapande, pulserande, gemensam, global och balanserad stad för människor och företag. Våra chefer har olika yrkesbakgrund och deras arbetsvardag ser olika ut, men alla har ett gemensamt uppdrag - att leda stadens medarbetare i riktning mot visionen. Och vi i Helsingborg har motiverade och engagerade medarbetare med många idéer och ambitioner vilket gör chefsuppdraget extra stimulerande.

Förutom visionen som ger oss riktning har vi tydliga förväntningar på våra chefer och medarbetare som manifesteras i medarbetar- och ledarpolicyn. Vi vill ha de mest kompetenta och bäst rustade cheferna som med stolthet, trygghet och tydlighet möter framtidens utmaningar och leder nuvarande och framtidens medarbetare.

För att våra chefer ska lyckas med uppdraget erbjuder vi både stöd och utvecklingsmöjligheter. Vi har skapat Ledarskap Helsingborg, ett utvecklingsprogram där våra chefer tränar ledarskap. Chefer som börjar hos oss erbjuds både gemensamma och förvaltningsspecifika introduktionsprogram. Nyexaminerade talanger kan söka till vårt traineeprogram som vi driver tillsammans med andra kommuner inom Familjen Helsingborg. Våra befintliga medarbetare med ledarambitioner erbjuds möjlighet att utveckla sitt ledarskap inom satsningen Framtidens chefer, även den i samarbete med andra kommuner inom Familjen Helsingborg. Varje vår möts alla våra chefer på en chefsdag - ett forum för inspiration, diskussion och erfarenhetsutbyte.

Vi satsar på ledarskapet för att vi tror på att gott ledarskap leder till att vi får bättre resultat helt enkelt, vår verksamhet blir mer effektiv och vi får ännu mer motiverade och engagerade medarbetare. Vi tror att Helsingborg kan vara en föregångare och vi känner att resultatet av våra satsningar kommer att visa hur god planering och kompetensutveckling kan lyfta en stad.

Helsingborgs stad är arbetsgivaren för människor som vill något.Vi söker chefer och ledare löpande. Våra lediga tjänster hittar du här:

Inga jobb för stunden.