Vi är intresserade av dig som chef!

 

 

FOREX Bank satsar på ledare och medledare

I likhet med andra organisationer är det viktigt för FOREX Bank att attrahera och utveckla de medarbetare som har en värdegrund som ligger i linje med verksamhetens och som levererar goda resultat. För många människor är en möjlighet att få utvecklas, både i sin arbetsroll och som människa, en av de viktigaste faktorerna när de väljer arbetsgivare. Att erbjuda en kvalificerad ledarskapsutveckling är därmed centralt för att säkra en långsiktigt positiv utveckling för FOREX Bank.

FOREX Bank har under flera år byggt upp ledarskapsprogram som riktar sig till alla chefer – från de helt nyblivna till de med mycket erfarenhet. Ledarskapsprogrammen kommer även medarbetare som ännu inte axlat sin första chefsroll till godo. Medarbetare som är intresserade av en ledarroll på FOREX Bank får genomföra en introduktion till ledarskap. Introduktionen ger insyn i vad chefsrollen innebär, de viktigaste ledarskapsverktygen och – viktigast av allt – vad som skiljer en chef från en ledare. Syftet med introduktionen är att tydliggöra de krav och förväntningar som FOREX Bank har på sina ledare och ge medarbetare möjlighet att komma fram till om man är redo att möta dessa.

Ledarskapsprogrammets kurser leds av FOREX Banks ledarskapsutvecklare Anett Bohman tillsammans med en internt rekryterad kursledare. Kursledare är chefer som sökt rollen som kursledare och efter en antagningsprocess valts ut att genomföra FOREX Banks ”train-the-trainer”-utbildning. Tillsammans med ledarskapsutvecklaren får kursledarna planera utbildningen och dess innehåll. Sidouppdraget som kursledare upplevs av cheferna som mycket utvecklande och lärorikt, samtidigt som upplägget uppskattas av såväl kursdeltagare som kursledare.

FOREX Bank satsar även på att utveckla fler medarbetare till att bli medledare vilket omfattar ett ökat ansvarstagande för hela verksamheten. Medledarskap ökar engagemangen och meningsfullheten i det dagliga arbetet, samtidigt som det ger medarbetare en bra grund att stå på inför en eventuell framtida roll som ledare.


Då FOREX Bank har verksamhet och butiker i hela Norden är e-utbildningar och ”flipped classroom” avgörande för en effektiv kompetensutveckling. På ledarskapsutbildningar, där nätverkande mellan deltagarna är en del av utbildningen, samlas chefer från alla nordiska länder på huvudkontoret i Gamla Stan. De flesta av FOREX Banks chefer finns ute i butikerna och träffas regelbundet regionsvis. För att de chefer som arbetar på huvudkontoret ska öka dialogen om ledarskap driver HR ett chefsnätverk som har regelbundna träffar.

- Jag har många års erfarenhet av att utveckla ledare i andra företag och organisationer och är mycket stolt över att FOREX Bank satsar så mycket på kompetensutveckling samt mångfalds- och jämlikhetsfrågor. Detta leder till att våra medarbetare och ledare består av en härlig blandning av människor. Jag har verkligen ett otroligt roligt och utvecklande arbete som ledarskapsutvecklare! avslutar Anett Bohman.

Vi söker chefer och ledare löpande. Våra lediga tjänster hittar du här:

Inga jobb för stunden.