Vi är intresserade av dig som chef!


"Dynamiken i jobbet är nog det bästa"

– Det som sker i samhället sker också på Arbetsförmedlingen, säger Per Renström som är chef på Arbetsförmedlingen i Örnsköldsvik.

Han förklarar att en högkonjunktur märks på Arbetsförmedlingen genom att vi då lägger stor kraft på att förse arbetsgivarna med rätt kompetens medan en lågkonjunktur innebär en omställning till mer kompetenshöjande insatser som går ut på att rusta de arbetssökande.

– Och oavsett hög- eller lågkonjunktur försöker vi alltid att hitta lösningar åt våra kunder som står långt ifrån arbetsmarknaden, som ungdomar med bristfällig utbildning, funktionsnedsatta, nyanlända och vissa runt 55 år och äldre med kompetens som inte är efterfrågad. Det händer alltid något nytt och det är nog dynamiken i uppdraget som är det bästa med jobbet, säger han.

Per Renström har jobbat på Arbetsförmedlingen sedan 1993 och som chef sedan 2003. Antingen blir man internrekryterad som han eller så kommer man utifrån.

– Båda sätten går bra. Alla nya chefer har en överordnad chef som ansvarar för att ge den nyanställda en god start och i vårt tvååriga introduktionsprogram ges det alla möjligheter för att förstå uppdraget och skapa kontaktvägar till kollegor.

 

Arbetsförmedlingen befinner sig i en viktig förnyelseresa mot en modernare myndighet. Är du en proaktiv chef som klarar att ta ansvar för dina egna delar och för helheten? Välkommen i så fall att söka jobb hos oss.

Ett arbete ger individen självständighet och förutsättningar för utveckling. Företag som får rätt arbetskraft konkurrerar på bättre villkor och bidrar till vår tillväxt.

Vi är aktiva och öppna, vi är en partner som skapar möten mellan människor. När människor och företag möts uppstår interaktion och innovation. Vi ser vad som är realistiskt och relevant på arbetsmarknaden vilket gör att omvärlden vänder sig till oss utifrån vår expertkunskap.

 

Gunilla Ljungner är sektionschef på Arbetsförmedlingen i Helsingborg. Startskottet för Gunillas chefsbana gick 2007 när hennes chef rekommenderade henne till Arbetsförmedlingens chefsutvecklingsprogram. Under ett år fick hon utbildning och inblick i chefernas vardag, uppdrag och ansvar. Året därpå sökte och fick hon sin första chefstjänst, men först efter en kort tids tveksamhet.

– Jag älskar lagspel och var väl lite rädd att tappa den känslan, men som chef får jag ju ta del av alla mina medarbetares kunskap och engagemang, så deltar i lagspelet gör jag i allra högsta grad nu också. I dag får jag dessutom vara mer delaktig i att utveckla våra metoder och ha mycket roliga externa kontakter, säger Gunilla Ljungner.

 

Vi söker chefer och ledare löpande. Våra lediga tjänster hittar du här:

Inga jobb för stunden.