Störst på chefsjobb
  • Jusektidningen
  • Ingenjörsguiden
  • Byggcheferna
  • Karriärjobb
  • Kollega
  • St

Senaste jobben hos Vetlanda kommun

Alla jobb från Vetlanda kommun »

Välkommen till Vetlanda kommun

Kommun och företag i träff om framtiden
Det finns en tradition i Vetlanda att träffa företagsledarna i kommunens större företag. På fredagen möttes därför de tre kommunalråden Tommy Bohman (S), Klas Håkanson (M) och Gunilla Hjelm (C), oppositionsrådet Jan Johansson (VF) och ett tiotal företagsföreträdare. Några av de företag som fanns representerade var Sapa, Elitfönster, Myresjöhus och Ekenäs Mekaniska. Med på träffen var också Magnus Färjhage, ny kommunchef, och Börje Cronvall från NUVAB.
''
Situationen idag
Under den inledande presentationsrundan passade företagens representanter på att ge sin bild av situationen idag. Många av de frågetecken och problem som kom upp till diskussion har med världsekonomin eller beslut på riksnivå att göra. Men på flera områden kan kommunen och företagen samverka mera, menade flera talare. Ett sådant är utbildningsområdet.

Tony Elfström, Sapas nye VD, menade bland annat att industrin inte bara är i behov av civilingenjörer utan också av duktiga maskinskötare och tekniker.

Tommy Bohman (S) instämde men menade att skolan i sig inte klarar en omställning om inte företagen är med på vagnen.
– Vi är lyhörda och har bland annat satsat på utbildning av produktionstekniker. Här är det viktigt att vi samarbetar för att klara försörjningen av den arbetskraft som efterfrågas.

Patrick Strömberg, Ekenäs Mekaniska, hakade på diskussionen och framhöll att man från företagens sida har ett ansvar. Exempelvis genom att erbjuda praktikplatser, något som skolan idag har svårt att hitta.

Attitydfråga
En fråga som också diskuterades var attityder till olika yrken. Idag är situationen sådan att man gör allt för att hålla kvar duktiga yrkesarbetare eftersom det inte finns någon tillväxt. Här menade Lotta Karlsson, Elitfönster, att hon ser frågan från två sidor eftersom hon tidigare jobbat som skolledare.
– Vi företagare måste nog möta upp för att ändra på attityderna när det gäller verkstads- och fabriksarbete, menade hon.

Börje Cronvall, NUVAB, passade på att vädja om en uppställning när det gäller ungdomarnas arbetsplatsbesök. Många företag är redan idag duktiga på att ta emot besök, men fler behövs, menade han.

Sammanfattning
Om man sammanfattar träffen så är man från såväl kommunens som företagens sida ense om att Vetlanda är en industribygd. Och detta är något man är stolt över. Man ser gärna ser ett bredare näringsliv samtidigt som man poängterar vikten av att slå vakt om det man har.

Veckans jobb

Annonser

; ;