Störst på chefsjobb
  • Jusektidningen
  • Ingenjörsguiden
  • Karriärjobb
  • Ledarna
  • Jusektidningen
  • Ingenjörsguiden
  • Karriärjobb
  • Ledarna
Socialstyrelsen

Jurist för beredning av ärenden i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Socialstyrelsen är en statlig myndighet med en bred verksamhet som rör socialtjänst, funktionshindersfrågor och hälso- och sjukvård. Större delen av myndighetens verksamhet är riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare inom dessa områden men också till enskilda som ansöker om behörighet och till organisationer som ansöker om statsbidrag.

Socialstyrelsen är värdmyndighet för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. HSAN prövar ärenden om bland annat prövotid och återkallelse av legitimation eller annan behörighet att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvården  legitimation m.m. för personal inom hälso- och sjukvården på anmälan av Inspektionen för vård och omsorg, IVO eller på ansökan av den yrkesutövare saken gäller. Nämnden är en statlig myndighet som arbetar under domstolsliknande former. Nämndens sammansättning och organisation framgår av 9 kap patientsäkerhetslagen (2010:659). 

HSAN är placerad på enheten för behörighet 2 inom Avdelningen för behörighet och statsbidrag.

Vi söker dig som vill
• utreda och handlägga ärenden om bl.a. prövotid, återkallelse av legitimation och begränsning av förskrivningsrätt
• skriva beslutsförslag i samråd med ordförande/vice ordförande samt föredra ärenden i HSAN
• utföra arbetsuppgifter i övrigt åt nämnden
• handlägga begäran om att få del av allmän handling
• vara juridiskt stöd i frågor som rör behörighet för hälso- och sjukvårdspersonal
• vara i kontakt med andra myndigheter och intressenter
• delta i utarbetande av remissvar 
• delta i förbättringsarbete.

Kvalifikationskrav
• Juristexamen
• Notariemeritering eller annan motsvarande erfarenhet som myndigheten bedömer som likvärdig
• Flera års kvalificerat juridiskt arbete inom offentlig förvaltning
• Mycket god muntlig och skriftlig förmåga i svenska språket

Arbetsuppgifterna ställer dessutom krav på stor noggrannhet och förmåga att organisera och strukturera omfattande material. Du måste också vara flexibel och bra på att samarbeta. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Meriterande är dessutom
• processvana
• notariemeritering i allmän förvaltningsdomstol
• erfarenhet av förvaltningsrättslig ärendehandläggning
• goda kunskaper i förvaltningsrätt/förvaltningsprocessrätt 
• erfarenhet av utredning av behörighetsärenden inom hälso- och sjukvården

Anställningsinformation
Anställningen är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning, heltid och med start omgående med placering i Stockholm. 

Socialstyrelsen strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många kunniga medarbetare. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.socialstyrelsen.se. 

Sista ansökningsdag är 2018-01-05. Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev genom att trycka på knappen nedan.  Ange diarienummer 2.6.1-30096/2017. Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.

Rekryteringen sköts av Socialstyrelsens personalenhet och vi undanber oss säljsamtal från rekryteringsföretag och annonssäljare.

Kontaktpersoner
Åsa Wennberg
tf enhetschef
075-247 3925

Ola Nordin
personalspecialist
075-247 4201

Fackliga företrädare: 
Rose-Marie Nylander, SACO, 075-247 31 82
Åsa-Britt Edoff, ST, 075-247 31 81 
Magnus Göransson, Vårdförbundet, 075- 247 37 10.

Ansök nu

Liknande jobb Jurist för beredning av ärenden i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

; ;