Störst på chefsjobb
  • Jusektidningen
  • Ingenjörsguiden
  • Byggcheferna
  • Karriärjobb
  • Kollega
  • St

Senaste jobben hos Sharp Recruitment

Alla jobb från Sharp Recruitment »

Välkommen till Sharp Recruitment

Engagemang  Energi

Förväntningar och krav på medarbetarna har ökat. Vi ser t ex en växande trend bland företag, byråer och andra organisationer som söker skarp personal med affärsinsikt. Detta ställer även högre krav på oss som rekryterare.

Vi på Sharp Recruitment är stolta över vår djupa kunskap och engagemang i marknadens utveckling och ständigt föränderliga behov. Varje organisation är unik och vår uppgift är att på ett ansvarsfullt och närvarande sätt hitta rätt person med relevant kompetens.

För mer information kontakta oss!


Zarina Virsholm
Partner

Med över 10 års erfarenhet av juristbranschen har Zarina skaffat ett brett nätverk och stor insikt kring de särskilda behov och önskemål som rekryteringar mot denna målgrupp kräver. Zarina är utbildad jurist och har arbetat mot advokatbranschen de senaste åtta åren, vilket har gett henne mycket stor kunskap kring de trender och förändringar som sker på marknaden.


Ron Cohen
Partner

Ron har under 12 års tid arbetat med kvalificerad försäljning. Han har omfattande kunskap av att driva, leda och bygga upp försäljningsorganisationer. Genom sin långa erfarenhet har han skaffat en stor förståelse för de särskilda krav och arbetsförhållanden som utmärker en framgångsrik säljorganisation.


Peter Ekström
Partner

Peter är utbildad jurist med gedigen erfarenhet av arbete som marknad- samt affärsområdeschef.  Efter att under sex års tid arbetat med juridisk kompetensförsörjning så har Peter byggt upp en stor förståelse för branschen samt de krav och förväntningar som ställs på arbetsgivaren samt arbetstagaren.


SHARP RECRUITMENT
Birger Jarlsgatan 18
114 STOCKHOLM

Org nr: 969770-4998

Annonser

; ;