Störst på chefsjobb
  • Jusektidningen
  • Ingenjörsguiden
  • Karriärjobb
  • Ledarna
  • Jusektidningen
  • Ingenjörsguiden
  • Karriärjobb
  • Ledarna

Region Gävleborg

Senaste jobben hos Region Gävleborg

Alla jobb från Region Gävleborg »

Välkommen till Region Gävleborg

Region Gävleborg har det statliga uppdraget att samordna det regionala utvecklingsarbetet. Målet för den regionala utvecklingspolitiken är väl fungerande och hållbara arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet.

Utgångspunkten är den regionala utvecklingsstrategin, RUS. Gävleborgs regionala utvecklingsstrategi heter Nya möjligheter och gäller för åren 2013-2020
; ;