Störst på chefsjobb
 • Jusektidningen
 • Ingenjörsguiden
 • Karriärjobb
 • Ledarna
 • Jusektidningen
 • Ingenjörsguiden
 • Karriärjobb
 • Ledarna

Kulturrådet

Senaste jobben hos Kulturrådet

Alla jobb från Kulturrådet »

Välkommen till Kulturrådet

Om Kulturrådet

Kulturrådet är en myndighet under Kulturdepartementet och har till uppgift att, med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen, verka för kulturens utveckling och tillgänglighet genom att fördela och följa upp statliga bidrag och genom andra främjande åtgärder.

Kulturrådet

ska särskilt verka för konstnärligt och kulturpolitiskt värdefull utveckling inom verksamheter som rör

 • teater, dans, musik och annan scenkonst,
 • litteratur, kulturtidskrifter, läsfrämjande och bibliotek,
 • bild och form samt museer och utställningar,
 • regional kulturverksamhet,
 • samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur, och
 • andra kulturella ändamål.

Kulturrådet ska genom sin verksamhet förverkliga de nationella kulturpolitiska mål som riksdag och regering beslutat om.

Runt 75 personer arbetar på kansliet som ligger i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. 

litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

Kulturrådet administrerar Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA).

; ;