Störst på chefsjobb
  • Jusektidningen
  • Ingenjörsguiden
  • Karriärjobb
  • Ledarna
  • Jusektidningen
  • Ingenjörsguiden
  • Karriärjobb
  • Ledarna
Hyresgästföreningen

Enhetschef Juridik Region Sydost

Varje dag bidrar Hyresgästföreningen, dess förtroendevalda, anställda och medlemmar till att förbättra boendet för människor. Det har vi gjort under många år, och vi vill fortsätta verka för hyresgästers intressen, rättigheter och möjligheter att påverka sitt boende också i framtiden.

 

Arbetsbeskrivning
Enhetschefen för juridik ansvarar för att utveckla den juridiska enheten och verksamheten i stort. Du ansvarar för att Hyresgästföreningens och regionens mål uppnås, budget och planeringsprocessen och att policydokument blir kända inom arbetsgruppen. Du kommer ha arbetsmiljöansvar och ingå i ledningsgruppen samt delta i andra förekommande nationella arbetsgrupper och nätverk. Kontakter med media förekommer.

Som enhetschef för juridik har du personalansvar för tolv medarbetare, vilka du arbetsleder genom att fördela uppdragen och tillse att medarbetarna har den kompetens som uppdragen kräver. Genom ett coachande förhållningssätt stödjer du dina medarbetare i deras uppdrag och utveckling och du verkar för en god arbetsmiljö.
Du kommer även att arbeta operativt med juridiska frågor.

Du rapporterar till regionchefen för Sydost.
Placeringsort är Linköping.

 

Kvalifikationer
Du har en jur.kand. examen och några års ledarerfarenhet. Det är en fördel om du har bakgrund från exempelvis branschorganisation, allmännyttigt bostadsbolag, folkrörelse eller annan verksamhet där samhällsnytta står i fokus.

Du attraheras av att arbeta i en idéburen verksamhet med ideell karaktär och har ett stort engagemang för att leda och utveckla dina medarbetare samt att stötta dem i deras dagliga arbete. Du har ett tydligt, coachande ledarskap och en förmåga att samla, motivera och leda mot gemensamma mål.

 

Ansökan
Välkommen med din ansökan via vår e-rekrytering genom att klicka dig in på den aktuella tjänsten under ”vår verksamhet”, ”jobba hos oss” på vår webbsida www.hyresgastforeningen.se

Sista ansökningsdag är den 20 april 2018.

 

Kontaktuppgifter
Frågor om tjänsten besvaras av Tony Lönn, personalchef, 010 – 459 21 61, Björn Lindgren, regionchef Sydost, 010-459 15 79 eller enhetschef juridik P-G Nyström, 010 – 459 11 46.

 

Fackliga företrädare
Oscar Jansson Magnusson, SACO, 010-459 21 50
Monica Karlsson, Handels, 010-459 21 47

 

Hyresgästföreningen är indelad i nio regioner över hela landet. Arbetet och behoven kan se olika ut beroende på geografiskt område. Alla regioner samordnar de insatser som behövs för respektive distrikt och här finns all expertis samlad i form av jurister, förhandlare och verksamhetsutvecklare. Som organisation brinner vi för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad.

Region Sydost är en arbetsplats som sträcker sig över 52 kommuner och sex län. Vi har drygt 70 000 medlemmar och ca 100 anställda. Vi har ett antal kvalificerade yrkesgrupper och våra medarbetare jobbar självständigt med stort ansvar och får därför stora utvecklingsmöjligheter. Olika yrkesgrupper arbetar ofta tillsammans, samt även med förtroendevalda och i direkt kontakt med medlemmar. Det ställer krav på att anställda känner sig som en del av helheten i organisationen och förstår innebörden av att verka i en folkrörelse.

 

 

Ansök nu

 

Liknande jobb Enhetschef Juridik Region Sydost

; ;