Störst på chefsjobb
  • Jusektidningen
  • Ingenjörsguiden
  • Byggcheferna
  • Karriärjobb
  • Kollega
  • St

Fortifikationsverket

Senaste jobben hos Fortifikationsverket

Alla jobb från Fortifikationsverket »

Välkommen till Fortifikationsverket

375 års erfarenhet av säkerhet

Vår långa erfarenhet av förvaltning av specialanpassade byggnader är grunden till den mycket speciella kompetens som vi i dag även kan erbjuda till den civila marknaden.

Vi har en stor bredd i vår verksamhet. Vi kan hela förvaltningsprocessen, från anskaffning, drift och underhåll till  avveckling och förädling. Det innebär att vi utifrån kundens behov hyr in, hyr ut, bygger nytt och förvaltar - både mark, byggnader och hemliga anläggningar. Vårt ansvar är stort, för miljö, naturvård och kulturarv. Bland våra fastigheter finns 300 byggnadsminnen.   

Vår bakgrund är särskilt värdefull ur ett samhällsperspektiv i dag. Regeringen har gett oss en utvidgad roll, att vara en stödmyndighet för Sveriges krisberedskap. Det kan innebära att vi upplåter mark eller fastigheter vid olika typer av katastrofer och bistår med vår kunskap inom skyddsteknik och säkerhet. Våra  tjänster inom skydd och säkerhet efterfrågas även internationellt. För att bidra till utvecklingen inom området samarbetar vi även med olika forskningscentra.

Annonser

; ;