Störst på chefsjobb
 • Jusektidningen
 • Ingenjörsguiden
 • Karriärjobb
 • Ledarna
 • Jusektidningen
 • Ingenjörsguiden
 • Karriärjobb
 • Ledarna
Försäkringskassan

Verksamhetsutvecklare vid HR-stabens enhet Arbetsrätt och Lönebildning i Stockholm

Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter. Vi spelar en stor roll för den enskilde individen och för välfärden i det svenska samhället. Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande värderingar.

Vill du vara med och utveckla Försäkringskassans verksamhet och HR-arbete? Försäkringskassan söker dig som är engagerad och driven för att tillsammans med HR-stabens andra kompetenta medarbetare utveckla myndighetens HR-arbete.

HR-staben på Försäkringskassan styr och följer upp det arbetsgivarpolitiska området. I uppdraget ingår bland annat att verka för god arbetsmiljö, ge förutsättningar för gott ledarskap och medarbetarskap samt arbeta med helheten kring kompetensförsörjning. HR-staben företräder också myndigheten i förhandlingar med arbetstagarorganisationerna. HR-staben ansvarar för att myndighetens ledning får tillgång till det stöd som krävs för att styra och leda verksamheten och försörjer dem med beslutsunderlag inom HR-området.


Ansvar och arbetsuppgifter

Som verksamhetsutvecklare med inriktning arbetsrätt och lönebildning arbetar du med kort- och långsiktiga myndighetsövergripande strategiska HR-frågor. Du bidrar aktivt, företrädesvis på uppdrag av Försäkringskassans högsta ledning, till att utveckla Försäkringskassans arbetsgivarpolitik samt till att omsätta den statliga arbetsgivarpolitiken i Försäkringskassan. Du är ett strategiskt stöd i arbetsgivarfrågor till ledningen.

Genom detta bidrar du till

 • att skapa förutsättningar för utveckling av ett medarbetarskap som vill, kan och får utföra sitt uppdrag,
 • ett chefskap som stödjer och skapar förutsättningar för denna utveckling av medarbetarskapet och
 • att Försäkringskassan upplevs ha en god arbetsgivarpolitik och ses som en attraktiv arbetsgivare.

För att kunna fullgöra ditt ansvar och dina övergripande arbetsuppgifter utvecklar du goda relationer till chefer på alla nivåer samt till fackliga organisationer.

 • Du deltar i handläggningen av ärenden till Personalansvarsnämnden samt ansvarar för rättssäker handläggning
 • Du tolkar kollektivavtal samt verksamhetsanpassar utifrån centrala kollektivavtal
 • Du är expertstöd i arbetsrätts-, avtals- och förhandlingsfrågor till bl.a. chefer samt övriga inom HR
 • Du utvecklar, driver och deltar i lönebildningsprocessen
 • Du utvecklar, driver och deltar i arbetet med personalomställning samt har löpande kontakter med Trygghetsstiftelsen
 • Du genomför och utvecklar lönerevisionsarbetet på myndighetsövergripande nivå i dialog med chefer, arbetstagarorganisationer och övriga inom HR, utvecklar villkorsfrågor m.m.
 • Du genomför överläggningar, tviste- och kollektivavtalsförhandlingar
 • Du sprider kunskap och skapar förståelse för arbetsgivarpolitiska frågor inom ansvarsområdet


Vi söker dig som

 • Har juridisk examen eller erfarenhet/kvalifikationer som kan prövas likvärdigt
 • Har mycket goda kunskaper i arbetsrätt, lönebildning, förhandlingar och samverkan med fackliga parter,
 • Har minst tre års erfarenhet av arbetsrättsligt arbete avseende offentlig verksamhet,
 • Är strukturerad, har en god analytisk förmåga och är bra på att snabbt sätta dig in i nya frågor,
 • Är duktig på att nätverka, skapa kontakter och samarbeta effektivt med andra,
 • Har god förmåga att kommunicera, både muntligt och skriftligt samt
 • Är nytänkande, kreativ och kan omsätta kunskaper och erfarenheter till handling samt driva dina uppdrag framåt.

Det är meriterande om du har:

 • erfarenhet av arbete i domstol
 • erfarenhet av HR-arbete i stora organisationer, gärna på myndighet
 • goda kunskaper inom förändrings- och utvecklingsprocesser
 • erfarenhet av projektledning

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt

1 tjänster, tillsvidare, heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Resor förekommer i arbetet. I denna rekrytering kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet.

Kontakt

Rekryterande chef: Martin Lindeblad, tel 010-112 46 88 (för frågor om tjänsten). HR-specialist Rebecca Svanedal 010-111 37 53 (för frågor om rekryteringsprocessen): Fackförbundet ST: Anne Hagberg, tel. 010-116 12 93 Saco-S: Rita Koskinen Lundström, 010-111 73 42 Seko: seko@forsakringsakssan.se

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 30 oktober 2018.

Försäkringskassan arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering.

 Ansök nu

 

Liknande jobb Verksamhetsutvecklare vid HR-stabens enhet Arbetsrätt och Lönebildning i Stockholm

; ;