Störst på chefsjobb
  • Jusektidningen
  • Ingenjörsguiden
  • Byggcheferna
  • Karriärjobb
  • Kollega
  • St
Domarnämnden

Sundsvalls tingsrätt söker en rådman

Arbetsuppgifter

En av Sundsvalls tingsrätts fem rådmän kommer att gå i pension. Tingsrätten söker därför dig som vill vara ordinarie domare vid en tingsrätt med erfarna medarbetare som samverkar i god anda för att inte bara fortsatt uppfylla regeringens verksamhets­mål utan även prestera de kvalitativa avgöranden som medborgarna förväntar sig av en domstol som även är väl förberedd för ett framtida digitalt arbetssätt med renodlade domaruppgifter.

 

Tingsrätten är inte enhets- eller avdelnings­indelad varför du får möjlighet att arbeta med alla vid en tingsrätt förekommande typer av mål och ärenden. Tingsrätten är också sjörättsdomstol.

 

Kvalifikationer m.m.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Du har som rådman ett stort ansvar för att arbetet vid tingsrätten kan utföras på ett rättssäkert och effektivt sätt. Det krävs att du har mycket god förmåga att se sammanhang samt identifiera, analysera och lösa komplexa rättsliga problem. Du måste ha integritet, dvs. kunna tänka självständigt och kritiskt utan att låta dig påverkas av tillfälliga strömningar i samhället och tryck från massmedia eller andra. Du måste också ha förmåga att fatta beslut inom rimlig tid med hög kvalitet. I detta ligger att kunna prioritera målen på ett lämpligt sätt och ha god känsla för vilken arbetsinsats som olika frågor kräver. Du måste kunna uttrycka dig klart och begripligt både muntligen och skriftligen. Du måste vidare kunna behandla parter och andra som kommer inför domstolen med respekt, uppträda balanserat och inge förtroende.

 

Det finns möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning inom ramen för bl.a. Domstolsakademins kursutbud.

Tingsrätten vill ta till vara de kvaliteter som etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten och eftersträvar en jämn köns- och åldersfördelning.

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

 

 

Om Sundsvalls tingsrätt

Sundsvalls tingsrätt är en medelstor domstol centralt placerad i Sundsvall. Tingsrätten har gemensam chef, budget och administrativa funktioner samt gemen­sam­ma lokaler med Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall och Rättshjälps­myndig­heten. Det är sam­man­lagt 50 medarbetare på arbetsplatsen.

 

Sundsvalls tingsrätts domkrets omfattar Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner. Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall handlägger ärenden från Gävleborgs, Väster­norrlands och Jämtlands län. Rättshjälpsmyndigheten är en rikstäckande myndighet som hanterar rättshjälp enligt rättshjälpslagen och återkrav till staten.

 

I tingsrättens dömande verksamhet tjänstgör vanligen lagmannen, fem rådmän, tre tings­fiskaler, nio tingsnotarier och nio domstolshandläggare under ledning av en handläggarchef. Även hyresråden deltar i dömandet vid tingsrätten. Brottmålen bereds som regel av domstolshandläggarna självständigt under ansvar av en av rådmännen i egenskap av beredningsdomare.

 

 

Övriga upplysningar

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

 

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

 

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m,

 

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde snarast enligt överenskommelse
Sysselsättningsgrad: 100%

Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättningAnsökan

Sista ansökningsdag: 2019-08-11
Arbetsgivarens referensnummer: 55-2019

Kontakt

Robert Schött, lagman och myndighetschef, 
070-304 68 15

 

Vendela Enmarker (Saco-S), rådman, 
060-18 67 07

 

Jimmy Helgsten (ST), ordningsvakt, 
060-18 67 44

 

 Ansök nu

 

Annonser

; ;