Vi är intresserade av dig som chef!

Tillsammans skapar vi Norrköping!

Tillsammans med drygt 400 chefer i Norrköpings kommun är du en viktig del i att skapa och utveckla Norrköping till en attraktiv plats att bo och verka i. Du och dina medarbetare driver verksamheten framåt och förverkligar kommunens vision. Oavsett var i kommunen du jobbar förenar det övergripande uppdraget - att leverera välfärd, service och samhällsnytta till Norrköpingsborna, våra brukare och kunder. Alla vi som jobbar här gör skillnad i människors liv och vardag och vi är stolta över våra viktiga jobb!

 

Karriärvägar och utvecklingsmöjligheter
För att nå framgång strävar vi efter att kontinuerligt förbättra oss och våra förutsättningar. Förutom den verksamhetsspecifika introduktionen genomgår du, tillsammans med dina nyanställda chefskollegor, ett introduktionsprogram. Programmet ger dig kunskap om den kommunala organisationen och du får de grundverktyg som är viktiga för dig. Du erbjuds också kompetensutveckling i form av ledarutvecklingsprogram, mentorskap och handledning. För ett hållbart arbetsliv och goda resultat i verksamheten måste vi hela tiden utveckla förutsättningarna för ledarskap och medarbetarskap i vår organisation.     

 

Ledarskap har betydelse
För att lyckas med uppdraget är ledarskap och medarbetarskap beroende av varandra. Ledarskap i vår organisation speglar tydlighet och trovärdighet, har starkt fokus på uppdraget och kommuninvånarnas behov samt förmågan att engagera medarbetare i uppdraget - tillsammans skapar vi Norrköping!

 

 Pernilla Thott Ljung

 Förvaltningschef arbetsmarknads- och

 vuxenutbildningskontoret, Norrköpings kommun

 

 Vad är det bästa med att vara chef i Norrköpings  kommun?
 Norrköpings kommun har satsat på ledarskapsutveckling  och i kommunen finns det väldigt många sätt man kan  använda sin kompetens på. Jag har fått prova på många  olika roller och har utvecklats. Verksamheten är i    ständig förvandling och jag får möjligheten att utmana  mig själv i min yrkesroll, varje dag. Vi har dessutom väldigt engagerade och kompetenta medarbetare som bidrar i utvecklingsarbetet. Med många samlade funktioner kan man jobba på bredden, vilket säkrar att hitta lösningar. Den potentialen ska vi ta vara på

 

Hur är du med och skapar Norrköping?
Min utgångspunkt är att vi ska leva i ett så bra samhälle som möjligt. När man jobbar i Norrköpings kommun får man vara med och skapa det häftiga Norrköping som nu växer fram. Utvecklingen som staden genomgår, allt det vi gör tillsammans – det är ”Let’s create Norrköping” för mig.

 

 Zlatko Jankovic

 Chef på centrala elevhälsan i Norrköpings kommun

 

 Vad är det bästa med att vara chef i Norrköpings  kommun?
 Det som är roligt med Norrköpings kommun är att vi är  duktiga på att samverka inom kommunens olika  verksamhetsgrenar och även med aktörer utanför,  exempelvis Region Östergötland och andra kommuner.  Sociala investeringsfonden är ett resultat av att vi är villiga  och duktiga på att samverka.

 

 

Hur är du med och skapar Norrköping?
Det jag bidrar med i min roll är att skapa en organisation som möjliggör utbildning för barn och ungdomar och gör lärande tillgängligt. Jag har en organisation runt mig med medarbetare som har specialkompetenser och som kan möta upp både lärarnas och elevernas behov. Genom att hjälpa till att forma lärmiljöer gör vi lärande tillgängligt för alla barn och ungdomar.

 

Min uppgift är också att se till att det finns ett fokus på utbildning i de organisationer och forum som jag är delaktig i. För att alla barn/elever ska må bra och kunna nå målen är grunden i mitt arbete att skapa förutsättningar samt att sätta fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser. Det är oerhört viktigt att koppla ihop hälsa och lärande.

 

Läs mer om våra lediga tjänster

 

 

Känslan av att bidra. Möjligheten att påverka.

Det händer mycket i Norrköping. Allt fler företag väljer att etablera sig här och vi växer dagligen med nya invånare. Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. 
Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.  
 

 

Vi söker chefer och ledare löpande till vår kommun. Här nedan kan ni följa våra lediga chefstjänster samt läsa om vårt utvecklingsprogram för våra chefer.

Inga jobb för stunden.