Störst på chefsjobb
  • Jusektidningen
  • Ingenjörsguiden
  • Karriärjobb
  • Ledarna
  • Jusektidningen
  • Ingenjörsguiden
  • Karriärjobb
  • Ledarna
Bolagsverket

HR-chef till Bolagsverket

Arbetsplatsbeskrivning

Bolagsverket skapar goda förutsättningar för näringslivet och vill ge företagsamma människor möjlighet att förverkliga sina drömmar. Det ska gå snabbt, bli rätt och vara enkelt att starta och driva företag. Vi möter utvecklingen i samhället med moderna tjänster och vår värdegrund är kompetens, engagemang och kundnytta.
Vi finns i Sundsvall och är drygt 600 anställda.

HR-chefen har en viktig uppgift i formandet av det framtida Bolagsverket. Vill du vara med i vårt förändringsarbete är det här jobbet för dig. Vi erbjuder ett arbete i en dynamisk miljö med krav på kundnytta, engagemang och kompetens.

Arbetsbeskrivning

Vi söker en erfaren och driven HR-chef till verksamhetsstödsavdelningen med ansvar att leda, driva och utveckla HR för hela Bolagsverket och att utforma ett systematiskt stöd till ledningen och chefer på olika nivåer.

För att möta effekterna av digitalisering och annan förändring ligger ett stort fokus på HR att utveckla arbetsmiljön, stärka medarbetar- och ledarskapet, leda i förändring och omställning samt att säkerställa kompetens och kompetensutveckling. Som HR-chef ska du, med stöd av dina medarbetare, styra, leda och driva såväl det operativa HR-arbetet som den strategiska utvecklingen av HR. HR-enheten ansvarar även för arbetsrättsliga frågor, rekrytering, friskvård och rehabilitering och facklig samverkan.

I ditt uppdrag ingår att svara för att HR-verksamheten genom sin specifika kompetens bidrar till att verksamheternas uppdrag genomförs framgångsrikt med goda resultat. Du uppmuntrar till samverkan och ser möjligheten till synergier vilket bland annat är viktigt i det myndighetsnätverk som vi aktivt deltar och samverkar i inom Sundsvallsregionen.

På HR-enheten finns 10 medarbetare som arbetar med bland annat löneadministration, rehabilitering, friskvård, arbetsmiljö, förändringsledning, kompetensförsörjning, och lag och avtalstolkning inom det arbetsrättsliga området. HR-enheten arbetar för att Bolagsverket ska vara en attraktiv arbetsgivare med ett tydligt hälsofrämjande perspektiv.

Du ingår i ledningen för verksamhetsstödsavdelningen och rapporterar till avdelningschefen.

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen krävs att du har förmåga att se helheten och kan identifiera behov på kort och lång sikt och utifrån det skapa och driva en verksamhet mot övergripande mål och förväntningar. Du är en god ledare som skapar motivation, engagemang, delaktighet och som tillsammans med dina medarbetare kan säkerställa kvalitativa HR-processer.

Vi söker dig med examen inom personalvetenskap eller annan akademisk utbildning som vi bedömer som likvärdig. Du har flera års erfarenhet av både strategiskt och operativt HR-arbete samt även erfarenhet som chef och ledare, gärna inom en större organisation. Vidare har du erfarenhet av att samverka förtroendefullt med ledning och medarbetare, likväl som med fackliga företrädare och externa parter.

Som person är du är öppen för förändring och kan initiera utveckling och förnyelse av våra arbetssätt, processer och strategier för att på bästa sätt stödja organisationen. Du har erfarenhet av att arbeta med förankrings- och förändringsarbete. Du drivs av att se ett resultat och kan lätt sätta dig in i olika verksamheters behov. Du är en god kommunikatör med stor personlig integritet. Vi förutsätter att du kan kommunicera tydligt och klart i såväl tal som skrift, på både svenska och engelska. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning:   Heltid

  Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansök senast:   2018-01-07

Referensnummer:   63/17

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen:   1

Kontakt

Kontaktpersoner

Ann-Caroline Nordström

Avdelningschef Verksamhetsstöd

060-18 41 38070-371 82 39

ann-caroline.nordstrom@bolagsverket.se 

Karin Frisendahl

Experis Region Norra Sverige

070-377 45 46

karin.frisendahl@se.experis.com 

Facklig företrädare

Fackliga representanter för SACO, SEKO och ST 0771-670 670

Övrigt

Placeringsort Sundsvall

Vi undanber oss alla erbjudande om rekryterings- och annonshjälp.

 Ansök nu

Liknande jobb HR-chef till Bolagsverket

; ;